бременност и раждане
бременност и обезщетение

Прекратяване на срочен договор, сключен до заемане с конкурс – чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ и чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ

Недопуснатият до конкурс участник, може да представи допълнителни документи с възразжението си до работодателя