бременност и раждане
бременност и обезщетение

Прекратяване на срочен договор, сключен до заемане с конкурс – чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ и чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ

Недопуснатият до конкурс участник, може да представи допълнителни документи с възразжението си до работодателя

Кои обезщетения не подлежат на прихващане в съдебния процес – чл. 220, ал. 1, чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 1 КТ

Работодателят не може да прихваща обезщетението, което дължи за оставане без работа с обезщетението, което е платил за неизползван платен годишен отпуск и неспазено предизвестие