За автора

Николай Стоянов

Николай Стоянов е експерт и лектор по трудово право от 2004 г. Дългогодишен служител на Инспекцията по труда и главен юрисконсулт. Води лекции за надграждащо обучение на инспекторите по труда и специалисти по трудово право. Анализира съдебната практика на върховните и административните съдилища, която е в основата на издадените му книги. Автор и създател на специализираният сайт по трудово право www.uvolni.me

„Знаем, че дори и малките правни казуси биха могли да се превърнат в голямо предизвикателство.

Затова позволете ми като специалист в областта на трудово право да Ви помогна, така че Вие да се наслаждавате единствено на новото си начало или промяната, която Ви предстои.“

-Николай Стоянов

Тук Вашите въпроси срещат ОТГОВОРИ!

Визия

Нашият стремеж е свързан със създаване на пространство, в което всеки да задоволи своята потребност от обучение, правна защита, изграждане на система за управление на персонала и сигурност при получаване на актуална информация в непрестанно променящата се среда.

Мисия

Да анализираме и събираме опита от практиката по трудово право и да Ви предоставим индивидуално решение за вашите нужди.

Сподели своя казус

Изпрати въпрос, съобщение или правен казус на info@uvolni.me