Институт по трудово право

Статии

Книги

Задай въпрос

Предстоящи обучения

Статии

Всичко най-важно от ТРУДОВОТО ПРАВО

Изменение на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Изменение на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

С извършената промяна се се въвеждат разпоредбите на: 1. Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно...

Книги

Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020

Настоящият труд няма за цел да обогати теорията на трудовото право. Книгата изцяло е насочена към практикуващия юрист и специалист.

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие (второ допълнено издание)

Изданието е структурирано според прекратителните основания на чл. 325 КТ, като са обособени конкретните въпроси, на които съдът дава отговор.

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Книгата предлага обобщен анализ на съществуващата съдебна практика, свързана с прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 325, ал. 1 от Кодекса на труда.

Сподели своя казус

Изпрати въпрос, съобщение или правен казус на info@uvolni.me

Предстоящи Обучения

17 - 18 февруари 2022, гр. София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

На 17-18 февруари 2022 г. (четвъртък и петък) в гр. София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа” от 9:30ч. ще се проведе присъствен семинар и уебинар на тема: „НОВИ МОМЕНТИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2022“

Лектори

КАТЯ КАШЪМОВА
Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА
Държавен експерт по осигуряването в дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“ в Национален осигурителен институт

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ
Главен юрисконсулт в Комисия за защита на личните данни

МАРИО ПЪРВАНОВ
Съдия във Върховен касационен съд

ЕЛКА АТАНАСОВА
Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт

Вариант за участие

Вие може да изберете един от следните варианти за участие:

1. Присъствен семинар.
2. Уебинар по интернет в Zoom.
3. Петдневен достъп до записа на семинара

Участниците в присъствения семинар трябва да представят при регистрация един от следните документи:

1. Документ, удостоверяващ ваксиниране или преболедуване от Covid-19.
2. Отрицателен резултат от PCR тест, направен до 72 часа преди влизане в залата.
3. Отрицателен резултат от антигенен тест, направен до 48 часа преди влизане в залата.
4. Удостоверение за наличие на антитела с валидност минимум до края на семинара.

Такса за участие

Цена за участие в присъствения семинар:
360.00 лв.

Цената включва: лекции, консултации, кафе-паузи, учебни пособия, учебни материали в електронен вид, книжката „Биляна платно белеше. Македонски народни песни“ и удостоверение за участие в семинар.

Цена за участие в уебинара в Zoom:
300.00 лв.

Цената включва: лекции, консултации, учебни материали в електронен вид и удостоверение за участие в уебинар.

Програма

17.02.2022 г. ЧЕТВЪРТЪК

9:30 – 9:30 ⇒ Откриване на семинара

9:35 – 13:00 ⇒ Тема № 1 Осигурителното законодателство през 2022 г.
1. Социално осигуряване.
– Закон за бюджета на ДОО 2022 г.
– КСО.
– Подзаконови нормативни актове.
– Практически примери и въпроси.
2. Здравно осигуряване.
– Закон за бюджета на НЗОК 2022 г.
– ЗЗО.
– Практически примери и въпроси.
3. Практически примери и въпроси.
4. Националното осигурително законодателство и координацията на системите за социална сигурност. Приложимо осигурително законодателство във връзка с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета координация на системите за социална сигурност.

Катя Кашъмова

11:00 – 11:30 ⇒ Кафе-пауза

13:00 – 14:00 ⇒ Обедна почивка

14:00 – 17:30 ⇒ Тема № 2 Разходите на държавното обществено осигуряване – 2022 г.
1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
2. Парични обезщетения и помощи.
– Документи за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете.
– Подаване на документи за изплащане на паричните обезщетения в НОИ.
– Изчисляване и изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност.
– Парични обезщетения за безработица.
3. Парични обезщетения за временна неработоспособност и обезщетения поради карантина.
4. Неплатен отпуск.
– Зачитане на осигурителен стаж.
– Осигурителни права.
5. Самоосигуряващи се лица.
– Осигурителен стаж.
– Осигурителен доход.
– Осигурителни права.
6. Въпроси свързани с паричните обезщетения.

Десислава Христова

15:30 – 16:00 ⇒ Кафе-пауза

18.02.2022 г. ПЕТЪК

9:30 – 13:00Тема № 3
1. Промените в трудовото законодателство за 2022 г.
2. Имуществена отговорност на материално отговорното лице. Кои служители са материалноотговорни лица. Как се придобива качество на МОЛ. Имуществена отговорност при липси и вреди. Формата на вината като елемент от отговорността при нанасяне вреда на работодателя.
3. Видове отпуски. Ползване, прехвърляне, погасяване. В кои случаи работникът и служителят може сам да определи времето на ползване на платен годишен отпуск, според практиката на ВКС.
4. Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен характер. Системи за заплащане на труда. Разлики, специфики и особености.
5. Практика на ВКС през 2021 г. извън споровете по прекратяване на трудовия договор.
6. Обжалване на наказателни постановления и протоколи, издадени от инспекцията по труда.

Николай Стоянов

11:00 – 11:30 ⇒ Кафе-пауза

13:00 – 14:00 ⇒ Обедна почивка

14:00 – 15:30 ⇒ Тема № 4 Практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2021 г.
1. ТР №4/2017 от 01.02.2021 г. по тълк. дело № 4/2017 г. на ОСГК на ВКС.
2. ТР №5/2019 от 26.10.2021 г. по тълк. дело № 5/2019 г. на ОСГК на ВКС.
3. ТР №3/2019 от 02.12.2021 г. по тълк. дело № 3/2019 г. на ОСГК на ВКС.

Марио Първанов

15:30 – 16:00 ⇒ Кафе-пауза

16:00 – 17:30 ⇒ Тема № 5 Задължително пенсионно осигуряване.
1. Промени в нормативните актове, свързани със задължителното пенсионно осигуряване.
2. Условия за пенсиониране на лицата през 2022 г.
3. Примери от практиката.

Елка Атанасова

17:30 ⇒ Закриване на уебинара

Допълнителна информация

За повече информация и заявка за участие, натиснете тук.

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Институт по трудово право