Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/a1gr6e69/public_html/wp-content/plugins/mobile-address-bar-changer/mobile-address-bar-changer.php on line 47
  • Tук вашите въпроси срещат отговори!

4 лесни стъпки към успеха –
Процесът е доста прост

1.) Ние работим за Вашия интерес

Преценете дали казусът Ви е свързан с трудовото право или спазване на нормите за безопасност в строителството.

2.) Какво точно е Вашето искане?

Направете изложение на фактите и формулирайте конкретен въпрос.

Пишете ни:info@uvolni.me

3.) Уговаряме си среща.

Как предпочитате да уговорим срещата?

Обадете се: +359878250257

4.) Започваме да решаваме проблема

Виждаме се лично и установяваме дали може да си бъдем полезни, като разискваме случая и предлагаме конкретно решение.

Книги

Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020

Настоящият труд няма за цел да обогати теорията на трудовото право. Книгата изцяло е насочена към практикуващия юрист и специалист.

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие (второ допълнено издание)

Изданието е структурирано според прекратителните основания на чл. 325 КТ, като са обособени конкретните въпроси, на които съдът дава отговор.

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Книгата предлага обобщен анализ на съществуващата съдебна практика, свързана с прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 325, ал. 1 от Кодекса на труда.

ЗА НАС

Институтът по трудово право

Е специализиран в предоставяне на консултации и обучения в сферата на трудовото право и безопасността в в строителството.

Прилагаме индивидуален подход според клиента и неговите нужди. В помощ на работодателите съдействаме при възникнали казуси свързани с прекратяването на трудовите договори, извършваме пълни одити за спазване на трудовото законодателство и предоставяме препоръки за отстраняване на установените пропуски.

Обученията са свързани с конкретната дейност на работодателите и изготвяме програми, които да отговарят най-пълно на нуждите на нуждите на предприятието.

Предлагаме начално, поддържащо и надграждащо обучение, включващо промените в трудовото законодателство и съдебната практика, която анализираме и систематизираме от 2004 г.

В сферата на строителната безопасност предлагаме координатори по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа и външни одитори, които осъществяват контрол и предписват конкретни мерки за отстраняване на констатираните нарушения.

Предлагаме пълно  физическо обезопасяване на строителни обекти, съгласно нормативните изисквания и добрите  практики. Ежемечна проверка на ръчните електроинструменти в строителните обекти и производствени предприятия.

Конкурентни предимства

Имаме опит в инспектирането по труда от 2004 г. във всички икономически отрасли. Участвали сме и участваме в работни групи за изменение на трудовото законодателство. Извършваме обучения на държавни служители по спазване на трудовото законодателство, което е в резултат на гласувано доверие от страна Държавата.

Участвали сме в създаването на съдебната практика свързана с прилагането на административноправните норми на трудовото законодателство. Познаваме практиката на Върховния касационен съд свързана с решаване на трудово правни спорове; Върховен административен съд, VI отд., Административните съдилища в страна, в частта свързана с обжалване на принудителни административни мерки и отмяна на наказателни постановления.

Изготвяме ежегодни анализи на всички отменени наказателни постановления в цялата страна за нуждите на нашите клиенти и инспекторите по труда. Познаваме, анализирали сме и сме систематизирали всяко решение и определение на Върховния касационен съд от 2004 г. до сега, което ни дава възможност да дадем незабавно становище на всеки трудово правен проблем.

КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ

 

Статии

Всичко най-важно от ТРУДОВОТО ПРАВО

Обезщетение за незаконно уволнение при отмяна на заповедта от работодателя чл. 225, ал. 1, чл. 344, ал. 2 КТ

Правен въпрос:
Когато заповедта за…
27.04.2024/by Николай Стоянов

Правоотношението между общината и общинския съветник не е трудово

За времето на изпълнение на задълженията…
02.05.2023/by Николай Стоянов

Отговорност на наследниците за липси

Наследниците отговарят за липси причинени…
30.04.2023/by Николай Стоянов

Правно значение на изтичане срока на предизвестие и издаване на заповед за прекратяване връчена след този срок

Често по време на лекциите по трудово…
30.04.2023/by Николай Стоянов

Подбор. Могат ли резултати от вече извършен подбор да се ползват повторно

Отговорът е положителен

Работодателят…
09.04.2023/by Николай Стоянов

Може ли пълномощникът на работодателя да свидетелства пред съда?

За допустимостта на свидетелските…
09.04.2023/by Николай Стоянов