Новото старо допълнение в Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Как се изчислява обезщетението за неизползван платен годишен отпуск.

Неплатен отпуск през 2020 г.

През 2020 г. 60 работни дни ползван неплатен се зачита за трудов и осигурителен стаж.

Участие в БНТ

Участие в предаването "Питай БНТ" април 2020 г. Отговори на зрителски въпроси.

Сроковете по ЗХУ се удължават

Сроковете по ЗХУ се удължават до един месец след изтичане на извънредното положение.

Изменение и допълнение на извънредния закон

Нови срокове по време на извънредното положение

Официално извънредното положение удължено до 13.05.2020 г.

С бр. 33 от 07.4.2020 г. на ДВ   Народното събрание взе Решение за  удължаване на срока на обявеното извънредно положение от 13 март 2020 г. върху цялата територия на Република

Заповед на Министъра на труда и социалната политика

Задължения на работодателите за осигуряване на ЗБУТ