Работодателят няма право да прецени, кои длъжности са подходящи за трудоустроения

Прекратяване, поради болест или здравни противопоказания. Само ТЕЛК има правомощие да определи подходящата работа.

Прекратяване поради болест и здравни противопоказания (чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ)

Длъжен ли е работодателят да предложи работа, за която служителя не притежава образование или квалификация?

Обжалване на заповед за прекратяване, която не е връчена

Какво значение има подписването на заповедта за уволнение?

Промени в ЗТМТМ и ЗЧРБ

Промяна в процедурите за наемане на чужденци. Статия за инспекторите по труда.

Промяна в наредбата за подаване на уведомление

Подаване на информация в ТД на НАП за основанието за прекратяване на трудовия договор

На кое основание се “пенсионира”

Работникът е придобил право на пенсия докато е обжалвал заповед за прекратяване. Как трябва да се прекрати трудовия договор след възстановяването?

ДУК и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при ДУК

Прекратяване на трудов договор с трудоустроен

Работодателят не е длъжен да промени организацията на работата поради решение на ТЕЛК