Институт по трудово право

Статии

Книги

Задай въпрос

Предстоящи обучения

Статии

Всичко най-важно от ТРУДОВОТО ПРАВО

Книги

Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020

Настоящият труд няма за цел да обогати теорията на трудовото право. Книгата изцяло е насочена към практикуващия юрист и специалист.

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие (второ допълнено издание)

Изданието е структурирано според прекратителните основания на чл. 325 КТ, като са обособени конкретните въпроси, на които съдът дава отговор.

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Книгата предлага обобщен анализ на съществуващата съдебна практика, свързана с прекратяване на трудовото правоотношение по реда на чл. 325, ал. 1 от Кодекса на труда.

Сподели своя казус

Изпрати въпрос, съобщение или правен казус на info@uvolni.me

Предстоящи Обучения

27 септември 2022, София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

На 27 септември 2022 г. (вторник) в Конферентна зала „Азия”, София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2 ще се проведе присъствен семинар и уебинар „ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА НА ТРУДА ОТ ЮЛИ 2022 Г. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ“

Лектор

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ
Главен юрисконсулт в Комисия за защита на личните данни

Такса за участие

Цена за участие в присъствения семинар:
150.00 лв.

Цената включва: лекция, консултации, кафе-пауза, учебни пособия, учебни материали в електронен вид и удостоверение за участие в семинар.

Цена за участие в уебинара в Zoom:
120.00 лв.

Цената включва: лекции, консултации, учебни материали в електронен вид и удостоверение за участие в уебинар.

Допълнителна информация

За повече информация и заявка за участие, натиснете тук.

5 - 7 октомври 2022, Сандански, Парк Хотел Пирин

На 5 – 7 октомври 2022 г. (от сряда до петък включително) в Парк Хотел Пирин 5*, Сандански ще се проведе присъствен семинар и уебинар „ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

Лектори

Инж. КАЛИНКА ВЪЛКОВА
Директор на Дирекция „Инспекция по труда – Софийска област“

Инж. ОГНЯН АТАНАСОВ
Водещ експерт по ЗБУТ, Член на УС на Европейската агенция по безопасност и здраве

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ
Главен юрисконсулт в Комисия за защита на личните данни

Такса за участие

Цена за участие семинар:
360.00 лв.

Цената включва: обучение, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинара и книжката „Вечни истини“.

Допълнителна информация

За повече информация и заявка за участие, натиснете тук.

Институт по трудово право