Правоотношението между общината и общинския съветник не е трудово

За времето на изпълнение на задълженията…

Отговорност на наследниците за липси

Наследниците отговарят за липси причинени…

Незаконно задържане на трудовата книжка. Чл. 226, ал. 2 КТ

Може ли работодателят да поставя…