Незаконно задържане на трудовата книжка. Чл. 226, ал. 2 КТ

Може ли работодателят да поставя…

Обезщетение за незаконно недопускане до работа. чл. 213, ал. 2 КТ

Какъв е размерът на възнаграждението,…

Обезщетение за неверни данни в УП-3 Чл. 226, ал. 1, т. 2 КТ

Въпрос: Как се определя размерът…

Обезщетение за оставане без работа. Кога се изключва дължимостта. Чл. 225 КТ

Анотация В случаите, в които при незаконно…

Обезщетение за трудова злополука след решение на НОИ

За отговорността на работодателя…