Обезщетение за трудова злополука след решение на НОИ

За отговорността на работодателя…
незаконно недопускане до работа

Незаконно недопускане до работа при закрита длъжност

Закриването на длъжността, на която…
obezshteteni-zlopoluka
Извънреден труд, izvunreden-trud,
тълкувателно решение № 5 на ВКС

Обезщетение при трудова злополука – чл. 200 КТ. Към кого може да се насочи претенцията

Обезщетението от трудова злополука е едно и може да се търси или от възложителя и от работодателя

Кои обезщетения не подлежат на прихващане в съдебния процес – чл. 220, ал. 1, чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 1 КТ

Работодателят не може да прихваща обезщетението, което дължи за оставане без работа с обезщетението, което е платил за неизползван платен годишен отпуск и неспазено предизвестие
предварително разрешение за уволнение

Три или четири надника за извънреден труд през официален празник

Изчисляване размера на възнаграждението за положен извънреден труд през официален празник

Обезщетение при пенсиониране при наличие на втори трудов договор – чл. 222, ал. 3 КТ

В какъв размер се дължи обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при наличие и на втори трудов договор

Признание на отчетника за съществуване на липси чрез сключване на договор за спогодба с нотариална заверка на подписите

Когато работника признае липсите и сключи спогодба с нотариална заверка на подписите.