Незаконно задържане на трудовата книжка. Чл. 226, ал. 2 КТ

Може ли работодателят да поставя…

Обезщетение за незаконно недопускане до работа. чл. 213, ал. 2 КТ

Какъв е размерът на възнаграждението,…

Обезщетение за неверни данни в УП-3 Чл. 226, ал. 1, т. 2 КТ

Въпрос: Как се определя размерът…

Обезщетение за оставане без работа. Кога се изключва дължимостта. Чл. 225 КТ

Анотация В случаите, в които при незаконно…

Обезщетение за трудова злополука след решение на НОИ

За отговорността на работодателя…
незаконно недопускане до работа

Незаконно недопускане до работа при закрита длъжност

Закриването на длъжността, на която…