Защита на трудови права
Кои обезщетения не подлежат на прихващане в съдебния процес – чл. 220, ал. 1, чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 1 КТ

Кои обезщетения не подлежат на прихващане в съдебния процес – чл. 220, ал. 1, чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 1 КТ

Работодателят не може да прихваща обезщетението, което дължи за оставане без работа с обезщетението, което е платил за неизползван платен годишен отпуск и неспазено предизвестие

Категории

Прекратяване на трудовия договор

Трудово възнаграждение и обезщетения

Промени в държавен вестник

Работно време, отпуски и извънреден труд

Трудоустрояване

Защита на трудови права

Отчетническа дейност

Командироване и наемане на чужденци

Отговори на въпроси

За инспекторите по труда