Отговорност на наследниците за липси

Наследниците отговарят за липси причинени…
imushtestvena-otgovornost

Признание на отчетника за съществуване на липси чрез сключване на договор за спогодба с нотариална заверка на подписите

Когато работника признае липсите и сключи спогодба с нотариална заверка на подписите.