Тук Вашите въпроси срещат ОТГОВОРИ!

Изменения и допълнения в ЗАНН от 23.12.2021 г.

Изменения и допълнения в ЗАНН от 23.12.2021 г.

Представяме Ви в табличен вид, измененията в Закона за административните нарушения и наказания. В двете колони са съответно старите и новите разпоредби за по-лесно ориентиране в промените.

Изменение на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Изменение на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

Работодателят е длъжен да извърши консултации със синдикалните организации преди да определи необходимите лични предпазни средства

Абонирай се за моя бюлетин