Командироване и наемане на чужденци

Видеоклип „моите права при командироване“

В клипа са разяснени основните положения в българското законодателство относно свободното движение на работници в рамките на ЕС, какво трябва да знаят българските граждани преди да заминат да работят в чужбина.

Категории

Прекратяване на трудовия договор

Трудово възнаграждение и обезщетения

Промени в държавен вестник

Работно време, отпуски и извънреден труд

Трудоустрояване

Защита на трудови права

Отчетническа дейност

Командироване и наемане на чужденци

Отговори на въпроси

За инспекторите по труда