Имат ли „таван“ командировъчните пари“?

Командировъчните и квартирни пари нямат максимален размер.

Видеоклип „моите права при командироване“

В клипа са разяснени основните положения в българското законодателство относно свободното движение на работници в рамките на ЕС, какво трябва да знаят българските граждани преди да заминат да работят в чужбина.

Командироване в рамките на предоставяне на услуги

Осигурителни вноски при липса на минимални ставки в приемащата държава.