Tag Archive for: съкращаване на щата

подбор съкращаване на щата

Подбор между учители при съкращаване на щата

Показателят „успех на учениците”…
съкращаване на щата

Кога трябва да се вземе решение за съкращаване на щата

Да разгледаме възможността предизвестието…
подбор съкращаване на щата

Кога се извършва подбора – преди или след съкращаването на щата?

четири законови изисквания към подбора, за които следи съда

Не може да се съкрати длъжността „читалищен секретар“

секретарят на читалище е законен представител по силата закона и не може да бъде съкратен

Съкращаване на щата при длъжности с еднакви наименования

При съкращаване на щата водещо е не наименованието на длъжността, а еднаквите и сходни трудови функции.

Съкращаване на половин щатна бройка

Основание за уволнение при съкращаване на половината щатна бройка.

Съкращаване на щата чрез преразпределение на трудовите функции към други длъжности

Когато трудовата функция се разпределя към други длъжности.

Съкращаване на щата

Реално съкращаване на щатна бройка…