Чл. 200 КТ. Дължи ли се обезщетение за злополука при настъпила неработоспособност под 50 %?

Дали разпоредбата на чл. 200 КТ дава възможност за ангажиране отговорността на работодателя за претъпени от работника вреди в резултат на трудова злополука или професионално заболяване при настъпила трайна нетрудоспособност от 50% и под 50%? Отговорността на работодателя на осн. чл. 200, ал. 1 КТ може да се ангажира независимо от процента на настъпила в […]

Николай Стоянов

02.08.2022
"

към статията

Дали разпоредбата на чл. 200 КТ дава възможност за ангажиране отговорността на работодателя за претъпени от работника вреди в резултат на трудова злополука или професионално заболяване при настъпила трайна нетрудоспособност от 50% и под 50%?

Отговорността на работодателя на осн. чл. 200, ал. 1 КТ може да се ангажира независимо от процента на настъпила в резултат на злополуката или професионалното заболяване трайна неработоспособност, призната с решение на ТЕЛК / НЕЛК/, доколкото работодателят е отговорен за всички причинени на работника вреди при и по повод изпълнение на възложената работа.

Решение № 125/30.06.2011 г., гр. д. № 1028/2010 г., III г.о., ВКС

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.