Tag Archive for: прекратяване на трудовия договор

oт кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение

От кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение – чл. 358, ал. 1, т. 2 КТ

От кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение при прекратяване с предизвестие и без предизвестие
oт кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение

Уведомлението до ТД на НАП за прекратяване на трудовия договор не е част от фактическия състав на уволнението

Прекратяване на трудовия договор и административните задължения на работодателя.
oт кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение

Прекратяване на трудов договор по ел. поща?

Възможно е прекратяване на трудов договор по ел. поща!
oт кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение