Tag Archive for: прекратяване на трудовия договор

oт кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение

От кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение – чл. 358, ал. 1, т. 2 КТ

От кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение при прекратяване с предизвестие и без предизвестие
oт кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение

Уведомлението до ТД на НАП за прекратяване на трудовия договор не е част от фактическия състав на уволнението

Прекратяване на трудовия договор и административните задължения на работодателя.
oт кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение

Прекратяване на трудов договор по ел. поща?

Възможно е прекратяване на трудов договор по ел. поща!
oт кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение
oт кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение
oт кой момент тече срокът за обжалване на заповедта за уволнение