Tag Archive for: трудов договор

договор на 4 часа

Срочен договор с ресурсен учител

Основанията за сключване на срочен договор следва да бъдат посочени в трудовия договор.
договор на 4 часа

Относно срочния договор

Могат ли да се заобикалят изискванията…
договор на 4 часа

Майчинство и срочен трудов договор

Отговор на зададен въпрос. Работнички…
договор на 4 часа

Договор на 4 часа

При основен трудов договор на 4 часа, трудовият стаж е в размер на календарния период на съществуване на трудовото правоотношение.
договор на 4 часа

Прекратяване на трудов договор със заместващ

Срочният трудов договор за заместване,…
договор на 4 часа

Трудово правоотношение при липса на трудов договор

Съдът може да признае валидно възникване…
договор на 4 часа

Относно срочния трудов договор

Трябва ли в трудовия договор да се…