Tag Archive for: уволнение

Уволнение поради липса на качества

Заповедта за уволнение на соченото…

Уволнение по взаимно съгласие – чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ

ОБОБЩЕНИЕ Прекратяването на трудовото…