Tag Archive for: трудово възнаграждение

Как плащат кооперациите?

Разпоредбите на Кодекса на труда…

Престой

Престоят е налице при преустановяване…