платен годишен отпуск, platen-godishen-otpusk-pri-dva-rabotni-dni-v-sedmitsata

Платен годишен отпуск при два работни дни в седмицата – чл. 114, ал. 1 КТ

До нас достигна интересно запитване, свързано с размера на платения годишен отпуск, който следва да се уговори в трудовия договор, сключен на осн. чл. 114 КТ с договорени два работни дни през седмицата – петък и събота.

Отговорът на поставеният въпрос е осем работни дни платен годишен отпуск за една календарна година.

Как се стигна до крайния резултат

Календарната 2022 г. е с 248 работни дни или 1984 работни часа

При договор за два работни дни на осем часово работно време, води до извод за 16 часа работно време на седмица.

Календарната година съдържа 52 седмици. Умножаваме 52 (седмици) с 16 (работни часове на седмица) и получаваме 832 часа на година.

За 1984 часа на година законодателят е предвидил право на 20 дни платен годишен отпуск.   Разделяме 1984 (работните часове за 2022 г.) на 20 (дни платен годишен отпуск) и получаваме 99, 2 работни часа равняващи се на един ден платен годишен отпуск.

Оттук разделяме 832 (работни часа за година, съгласно сключения трудов договор) на 99,2 (работни часа за един ден платен годишен отпуск) и получаваме 8,387 или 8 работни дни платен годишен отпуск за една календарна година.

Как да се доверим на тази цифра? Бърза проверка със сравнителен анализ

Ще извършим сравнение на размера на платения годишен отпуск при работа в два работни дни от седмицата, при трудов договор за работно време от 2 часа и трудов договор за работно време от 4 часа.

Платен годишен отпуск при трудов договор за 2 часа

 

Полагаемия отпуск е 5 дни за една календарна година. При 2 часа работно време за една седмица се получават 10 часа работно време за седмица. За 10 часа на седмица законодателя е предвидил 5 дни платен годишен отпуск. В разглеждания случай за 16 работни часа, платения годишен отпуск логически следва да е в по-голям размер с 1,6. Умножаваме 5 по 1,6 и получаваме – 8 дни платен годишен отпуск за една календарна година. В случая справедливостта като критерий за защита на трудовите права е налице. Работник полагащ труд 10 часа на седмица има право на 5 дни платен годишен отпуск, докато работник полагащ труд 16 часа на седмица има право на 8 дни платен годишен отпуск.

Платен годишен отпуск при трудов договор за 4 часа

Нека проверим критерия за справедливост при сравнение с размера на платен годишен отпуск, който се полага на работник или служител на 4 часов работен ден. Законодателят е предвидил правото на 20 дни платен годишен отпуск за една календарна година (чл. 355, ал. 2 КТ и чл. 23, ал. 2 НРВПО). При трудов договор сключен за работно време от 4 часа  размера на седмичното работното време е 20 часа. Логически и справедливо е работник или служител, който полага труд 20 часа в седмицата да има право на по-висок размер на платения годишен отпуск от работник или служител, който полага труд 16 часа седмично. В случая 20 дни платен годишен отпуск са повече от 8 дни платен годишен отпуск, с което математически е видно, че принципа за справедливост е спазен.

Продължение

В момента, в който решавахме процесния казус при нас постъпи запитване: кога работник или служител ненавършил 18 годишна възраст и назначен за първи път на работа, работещ на 7 часов работен ден ще придобие право да ползва платен годишен отпуск? Отговорът е след 9,53 календарни месеца. Как достигнахме до посочената цифра е въпрос на друга статия.