Заплащане на извънреден труд, когато работодателят не е водил документация

Има ли право работникът или служителят да претендира възнаграждение за извънреден труд, ако е престирал такъв без издадена от работодателя заповед? Може ли да се доказва със свидетелски показания, графици и тетрадки за отчитане явяването на работа полагането на извънреден труд, ако работодателят не е представил книга за водене и отчитане на извънреден труд? Принципът, […]

Николай Стоянов

02.08.2022
"

към статията

Има ли право работникът или служителят да претендира възнаграждение за извънреден труд, ако е престирал такъв без издадена от работодателя заповед?

Може ли да се доказва със свидетелски показания, графици и тетрадки за отчитане явяването на работа полагането на извънреден труд, ако работодателят не е представил книга за водене и отчитане на извънреден труд?

Принципът, установен с Кодекса на труда е положеният извънреден труд да се заплаща с установено по императивен начин диференцирано заплащане съгласно разпоредбата на чл. 262 КТ. За положения извънреден труд работодателят дължи заплащане на увеличено трудово възнаграждение независимо дали е водил специална книга за отчитане на извънредния труд и независимо дали е издал специална заповед, с която да възложи на работника полагането на извънредния труд.

Доказване на извъредния труд

Доказването на извънредния труд в рамките на съдебното производство се извършва с всички доказателствени средства – писмени, гласни – свидетелски показания, заключения на вещи лица и други.

Правомощия на Инспекцията по труда

Тук следва да се направи разликата между съдебното производство и това образувано след сигнал за нарушение на трудовото законодателство пред Инспекцията по труда. Административният орган може да издаде задължителни предписания на работодателя само по документи и в случай, че документация не е водена работникът или служителят следва да заведе иск пред съда.

Решение № 228/24.06.2011 г. по гр. д. № 1625/2010 г., III г.о., ВКС

1 Коментар

  1. Делчо Раленеков

    Каква е формулата за изчисляване на извънреден труд? Валидна ли е за всички фирми , и ако може да ми дадете пример.

    Отговор

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.