Tag Archive for: 328

Уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ по отношение на работодател, който не осъществява стопанска дейност и няма за своя пряка цел постигане на печалба

Липсва ли стопанска дейност и цел печалба уволнението по чл. 328, ал. 2 КТ е незаконосъобразно.