Превръщане на безсрочен в срочен трудов договор

след изрично отделно писмено искане на работника или служителя

Николай Стоянов

26.10.2021
"

към статията

Трудовият договор за неопределено време не може да се превръча в договор за определен срок, освен при изрично, писмено изразено желание на работника или служителя.

За да се превърне безсрочния трудов договор в срочен е необходимо освен сключването на допълнително споразумение за промяна на трудовото правоотношение и отделен документ, който съдържа изричното желание на работника за промяната на срока. Наличието само на допълнително споразумение без отдел писмено искане от работника или служителя, не превръща договора от безсрочен в срочен. Целта на закона е да се подчертае, че инициативата за превръщане на безсрочния в срочен договора е на работника или служителя и той го желае доброволно. 

Определение № 60544/23.06.2021 г. по гр. Д. № 313/2021 г., III г.о., ВКС

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *