Tag Archive for: чл. 328

Прекратяване по чл. 328, ал. 2 КТ

Вписването на управителя е без правно знчение. Новият управител може с декларация да приеме бизнеспланът на предходния управител. И още.