Tag Archive for: чл. 325

За уволнение по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ е необходимо решението на ТЕЛК/НЕЛК да е влязло в сила

Докато се обжалва решението на ТЕЛК не може да се извърши уволнение по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ