Tag Archive for: трудова книжка

Обезщетение за задържане на трудова книжка

Дължи ли се обезщетение за задържана трудова книжа след сключване на трудов договор с друг работодател? А след неговото прекратяване?

Тълкувателно решение на ВКС, относно задържането на трудовата книжка от страна на работодателя

Какво следва да стори работодателя, за да се освободи от забавата свързана с предаване на трудовата книжка?