Tag Archive for: ТЕЛК

Законосъобразно уволнение при липса на законово съдържание на мнението на ТЕЛК

Когато ТЕЛК не изпълни задълженията да даде мнение преди уволнение.

Прекратяване и ТЕЛК

Законови предпоставки за прекратяване…