Tag Archive for: разрешение

Устно разрешение за отпуск

Отговор на поставен въпрос: Неплатеният,…