Tag Archive for: пенсиониране

Обезщетение за пенсиониране от работодател след възстановяване при незаконосъобразно уволнение

времето при незаконно уволнение е част трудовия стаж при определяне размера на обезщетението при пенсиониране.