Tag Archive for: отпуск

Извънреден труд, izvunreden-trud,
Извънреден труд, izvunreden-trud,
Извънреден труд, izvunreden-trud,

Устно разрешение за отпуск

Отговор на поставен въпрос: Неплатеният,…