Tag Archive for: обезщетение

obezshteteni-zlopoluka
тълкувателно решение № 5 на ВКС

Обезщетение при трудова злополука – чл. 200 КТ. Към кого може да се насочи претенцията

Обезщетението от трудова злополука е едно и може да се търси или от възложителя и от работодателя

Кои обезщетения не подлежат на прихващане в съдебния процес – чл. 220, ал. 1, чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 1 КТ

Работодателят не може да прихваща обезщетението, което дължи за оставане без работа с обезщетението, което е платил за неизползван платен годишен отпуск и неспазено предизвестие

Доказване оставяне без работа за целите на обезщетението при отмяна на заповед за уволнение

Как се доказва оставането без работа за целите на обезщетението при отмяна на незаконна заповед за уволнение.

Обезщетение за оставане без работа

Дължи ли работодателят обезщетение…

Обезщетение при освобождаване от военна служба

Кой е релевантният момент за определяне…