Tag Archive for: обезщетение

Незаконно задържане на трудовата книжка. Чл. 226, ал. 2 КТ

Може ли работодателят да поставя…

Обезщетение за незаконно недопускане до работа. чл. 213, ал. 2 КТ

Какъв е размерът на възнаграждението,…

Обезщетение за неверни данни в УП-3 Чл. 226, ал. 1, т. 2 КТ

Въпрос: Как се определя размерът…

Обезщетение за оставане без работа. Кога се изключва дължимостта. Чл. 225 КТ

Анотация В случаите, в които при незаконно…
obezshteteni-zlopoluka
тълкувателно решение № 5 на ВКС

Обезщетение при трудова злополука – чл. 200 КТ. Към кого може да се насочи претенцията

Обезщетението от трудова злополука е едно и може да се търси или от възложителя и от работодателя