Tag Archive for: извънреден труд

Със свидетелски показания може да се доказва извънреден труд

Доказване полагането на извънреден труд, когато работодателят не е водил документация.

Характеристика на извънредния труд

Особен признак на извънредния труд…