Tag Archive for: заповед

Връчване на заповед за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие

Допустимо ли е при приемане на предложението…