Tag Archive for: Държавен вестник

Проект за изменение на КТ

Закон за изменение на КТ

Нов режим за конкурси и мобилност на държавните служители

Промени в държавен вестник относно конкурсите и мобилността на държавните служители. Приета е нова наредба.