ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Декларация за Поверителност влиза в сила веднага за Потребители, регистрирани след тази дата и ще влезе в сила за съществуващи Потребители на 28 Октомври 2019г.

„Институт по трудово право“ ЕООД („Институт по трудово право“ , „ние“, „нас“), ЕИК:BG 207058385, с адрес на управление София, Зона-Б-5, бл. 2, вх. В, ап. 148, уважава Вашия личен живот и се ангажира да го предпазва в съответствие с тази Декларация за Поверителност. Тази декларация описва:

 • видовете информация, които ние събираме при достъп и използване на нашия Уебсайт – https://UVOLNI.ME и другите онлайн услуги (заедно наричани „Услугите“); и
 • практиките ни за събиране, използване, поддържане, опазване и разкриване на тази информация.

Тази Декларация се отнася само за информацията, която събираме чрез нашите Услуги, както и в електронните съобщения изпратени чрез или във връзка с нашите Услуги.

UVOLNI.ME се класифицира като администратор на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) №2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 Април 2017 („Общ Регламент Относно Защитата на Данните“). Като такива, ние полагаме всички усилия да спазваме задълженията, наложени ни от Общия Регламент Относно Защита на Данните.

UVOLNI.ME се стреми да предложи на своите посетители многото предимства на интернет технологиите и да се осигури интерактивно и персонализирано преживяване. За тези цели, ние, от UVOLNI.ME може да използваме лични идентифициращи данни – например Вашето име, електронна поща, адрес, телефонен номер и др., които са предмет на настоящата Декларация за Поверителност. Ние, както предполагаме и Вие, не толерираме спама. Затова никога няма да продадем, заменим или дадем под наем Вашите имейл адреси на неупълномощени трети страни.

 1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ОТ ПОСЕТИТЕЛИТЕ СИ?

UVOLNI.ME има право да събира и използва информация от и за Посетителите си. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва всяка информация, която Посетителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта.UVOLNI.ME събира и използва информацията за предлагане на нови услуги на Посетители и запознаването му с новите функционалности на Уебсайта.

Събираме два вида информация от и за Посетителите ни, включваща информация:

 • чрез която можете да бъдете идентифицирани; и/или

Информацията, която събираме чрез нашите Услуги може да включва:

(i) Информация за Посетителя: Цялото Ви име, имейл адрес, адрес, пощенски код и друга информация, която можете да предоставите, като например мобилен телефон и други.

Ние събираме тази информация, за да Ви предоставим по-добро потребителско преживяване.

(ii) Информация за сърфирането: Колко дълго сте използвали Услугите, кои функции сте използвали и т.н.;

Ние събираме тази информация, за да следим представянето на нашите услуги.

(iii) Съобщения: Между нас и Вас, чрез използване на Услугите;

Ние събираме тази информация, за да подобряваме нашите Услуги и да следим представянето на нашите служители.

Ние събираме тази информация, за да обработим Вашите поръчки и да изпълним нашите договорни отношения.

Ние събираме тази информация, за да Ви предоставим улеснен и ускорен достъп до нашите услуги.

 1. КАК СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ?

Как събираме и съхраняваме информацията, зависи от страниците, които посещавате, дейностите, в които избирате да участвате и предоставяните услуги. Например, можете да бъдете помолени да предоставите информация, когато пожелаете достъп до определени функции, като например имейл бюлетини. Както повечето уебсайтове, UVOLNI.ME събира информация автоматично, както и чрез използването на електронни инструменти, които могат да бъдат видими за нашите посетители. Например можем или да използваме „бисквитки“ за да разпознаем и запазим информацията за Вашите посещения (за повече информация прочетете нашата отделна Политика за използване на „бисквитки“[MYS1] ). Наред с други неща, бисквитките могат да следят, колко пъти сте видели даден хотел, ресторант, уебстраница или друга част от Уебсайта, по време на Вашите посещения. Тъй като използваме и други технологии, ние можем да събираме информация и по други начини. В някои случаи, можете да изберете да не ни предоставяте такава информация, ако например настроите Вашия браузър да откаже да приема бисквитки. Ако го направите, обаче, някои части от Уебсайта могат да се окажат недостъпни и ние няма да имаме възможността да персонализираме функциите на Уебсайта според Вашите предпочитания.

 1. КАКВО ПРАВИМ С ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ?

Подобно на други уебсайтове, ние събираме информация, за да разширим възможностите Ви при посещенията Ви и да Ви доставим персонализирано съдържание. Ние уважаваме Вашия личен живот и няма да споделяме информацията Ви с никого, освен в случаи, когато това не се окаже наложително.

Обобщената информация и информацията, по която не можете да бъдете идентифицирани може да бъде използвана по много начини. Например, UVOLNI.ME може да комбинира информация относно навиците Ви при използване на Уебсайта с подобна информация от други Посетители, с цел повишаване качеството на Услугите (например за да научим, кои страници се посещават най – често или кои функции са най – атрактивни). Тази информация не включва лична информация, по която да можете да бъдете разпознати и не позволява на никой да Ви разпознае. Можем да използваме лична, информация, събрана от Уебсайта, чрез която можете да бъде идентифицирани, с цел да комуникираме с Вас относно регистрацията и предпочитанията Ви за персонализация; Личната информация, събирана от UVOLNI.ME, чрез която можете да бъдете идентифицирани, може да бъде използвана за други цели, включително, но не само: администрацията на Уебсайта, отстраняване на проблеми. Някои трети страни, които предоставят техническа поддръжка за работата на Уебсайта – например нашият доставчик на Уеб хостинг – могат да имат достъп до такава информация. Ние ще използваме Вашата информация, само както е позволено от закона. Можем да разкриваме информацията Ви в отговор на решението на даден съд, в други случаи, когато това се изисква от приложимото право, във връзка със събирането на вземания от Вас към нас и/или на правоприлагащите органи, когато сметнем това за целесъобразно или необходимо. Моля, имайте предвид, че в такива случаи, не можем да Ви предоставим известие, преди самото разкриване.

 1. РАЗКРИВАНЕ

UVOLNI.ME няма да прехвърля информация за вас на трети страни с цел предоставяне или улесняване на рекламирането от трети страни към вас. Няма да продаваме информация за вас на трети страни.

Може да споделяме информация за профила Ви с трети страни при някои обстоятелства, включително: (1) с вашето съгласие; (2) до доставчик на услуги или партньор, който отговаря на нашите стандарти за защита на данните; (3) когато имаме добросъвестно убеждение, че това се изисква от закона, например при призовка или друг съдебен процес; (4), когато имаме добросъвестно убеждение, че това ще помогне да се предотврати непосредствената вреда на някого.

Ако искаме да споделим информацията ви в отговор на правен процес, ние ще ви уведомим, за да я оспорите (например, като потърсите намеса на съда), освен ако не ни е забранено от закона или вярваме, че това може да застраши други страни. Ще се противопоставим на искания за информация относно потребителите на нашите услуги, за които смятаме, че са неправомерни.

Някои трети страни, които предоставят техническа поддръжка за работата на нашия уебсайт – нашата уеб хостинг услуга например – може да имат достъп до тази информация.

 1. ПРЕГЛЕЖДАНЕ, ПРОМЯНА ИЛИ ИЗТРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация относно прекратяването и изтриването на Вашия Потребителски Профил се обърнете към Раздел 9: Прекратяване от настоящата Декларация за Поверителност.

 1. ДОСТЪП И КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ.

Предприемаме разумни стъпки за да записваме точно личната информация, която ни предоставяте, както и всички нейни последващи актуализации.

Съветваме Ви да прегледате, актуализирате и поправите личната информация, която поддържаме за Вас. Може да поискате да изтрием Ваши лични данни, които са неточни, непълни, без значение за законни цели или такива, които се обработват по начин, който нарушава приложимите законови изисквания

 1. СИГУРНОСТ: КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

„Институт по трудово право“ ЕООД е регистриран като Администратор на Лични Данни в Комисията за Защита на Личните Данни на Република България.[ST2]

Въвели сме подходящи мерки под формата на различни технически, физически и други средства, включително, но не само, средства, за охрана на нашите електронни системи и бази данни, ключалки, шкафове, каси, различни устройства и системи за контрол на достъпа, пожароизвестителни и пожарогасителни системи. Тези средства целят да подобрят целостта и сигурността на личната информация, която събираме и поддържаме. Въпреки това, моля имайте предвид, че дори най-добрите мерки за сигурност не могат да гарантират за пълната елиминация на всички рискове. Ако научим за каквото и да е нарушение, проникване или опасност за нашите системи за сигурност, ще Ви уведомим по електронен път, така че да могат да се вземат навременни предпазни мерки. Освен чрез имейл, Вие можете да бъдете уведомени и чрез известие на Уебсайта, ако се появи пробив в сигурността.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Както споменахме, можете да променяте личната информация, която поддържаме за Вас по всяко време, като се свържете с UVOLNI.ME. При поискване, ще деактивираме или изтрием посетителския Ви Профил, както и информацията за контакт и личните Ви данни от нашите активни бази данни.

Тази Декларация за Поверителност e в сила докато на бъде прекратена от някоя от страните. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с тази Декларация за Поверителност, Вие трябва да прекратите използването на Уебсайта UVOLNI.ME. Ако сте недоволни от UVOLNI.ME, съдържанието или които и да е условия, декларации или политики, единствената Ви възможност е да спрете да използвате Уебсайта. UVOLNI.ME запазва правото си да прекрати или временно да спре достъпа Ви до Уебсайта, или части от него, без предупреждение, ако по наше усмотрение преценим, че употребата им е в нарушение на някое приложимо право или вредна за нашите интереси, интересите на други лица или организации или ако UVOLNI.ME вярва, че употребата им е в нарушение на тази Декларация за Поверителност или Общите Условия.

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТТА ЗА ДЕЦА

UVOLNI.ME не събира съзнателно личната информация на деца под 13-годишна възраст. Ако научим, че притежаваме лична информация за дете под 13-годишна възраст, ние ще изтрием тази информация от нашите сървъри. UVOLNI.ME насърчава родителите да влизат онлайн със своите деца.

 1. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ

UVOLNI.ME запазва правото си да променя тази Декларация за Поверителност по всяко време. Моля периодично проверявайте тази страница за промени. Използването на услугите след такива промени или изменения в Декларацията за Поверителност следва да бъде счетено за изрично приемане на променената/изменената Декларация за Поверителност и съгласие да бъдете обвързани с тази променена/изменена Декларация за Поверителност. Информацията, събрана преди направената промяна да е влязла в действие, ще бъде използвана съгласно правилата и законите, които са били приложими по времето, когато информацията е била събрана.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО.

Настоящата Декларация за Поверителност и използването на Уебсайта се уреждат от българското право. Ако възникне спор относно тази Декларация за Поверителност, ние се съгласяваме да се опитаме да го разрешим с помощта на съгласуван медиатор в София, България. Всички разходи и такси, различни от адвокатските разноски, свързани с медиацията следва да се поемат по равно между страните. Ако достигането на взаимно приемливо решение, чрез медиация, се окаже невъзможно, UVOLNI.ME се съгласява спорът да се отнесе до Софийския Районен Съд.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА.

Авторските права за Уебсайта са собственост на “Институт по трудово право” ЕООД.

Текстовете, графиките, снимките, анимациите, видеото и клиповете, видими на Уебсайта са обекти на авторско право и част от интелектуалната собственост на “Институт по трудово право” ЕООД. Някои от гореспоменатите, намиращи се на страниците на трети страни, могат да бъдат собственост на тези трети страни. В никакъв случай, тези не могат да бъдат възпроизвеждани, използвани, представяни или предоставяни без даденото изрично писмено съгласие от страна на “Институт по трудово право” ЕООД или дадената трета страна. Всякакво разпространение на файлове, придобити от Потребителите съгласно Общите Условия на Уебсайта, или части от такива файлове, представлява нарушение на съответните закони за защита на интелектуалната собственост и се преследва от закона.

Нищо от съдържащото се на уебсайта нe може да се счита за даващо лиценз или право на използване, като търговска марка, без предварителното изрично писмено съгласие на “Институт по трудово право” ЕООД.

13. ДРУГИ

“Институт по трудово право” ЕООД се управлява, контролира и администрира изцяло в България.

Ако използвате Уебсайта на UVOLNI.ME извън тази юрисдикция, моля имайте предвид, че прехвърляте личната си информация към UVOLNI.ME в България и, използвайки Уебсайта, Вие се съгласявате с преноса на данни, както и да спазвате приложимото право по отношение на използването на Уебсайта и споразуменията Ви с нас.

Това изявление и политиките, очертани в настоящата Декларация за Поверителност не са предназначени да създадат и не създават никакви договорни или други законови права от името на която и да е от страните.

14. КОНТАКТ

Ако смятате, че UVOLNI.ME не спазва настоящата Декларация за Поверителност, ако искате да зададете въпрос, да изпратите оплакване във връзка с Уебсайта или Услугите на UVOLNI.ME или ако искате да получите повече информация относно Услугите, моля свържете се с UVOLNI.ME по един от следните начини:

e-mail: info@uvolni.me