Относно момента за преценка законността на уволнението без предизвестие

Към кой момент се преценява уволнението без предизвестие извършено от страна на работодателя – към момента посочен като дата в заповедта или към момента на връчване на заповедта? При прекратяване

Сподели

Заповедта за уволнение на соченото основание е мотивирана, когато в нея са посочени конкретните липсващи качества за ефективно изпълнение на работата, така и когато са описани трудовите задължения, които работникът

Сподели
Поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи

Искът за поправяне на основанието за уволнението, вписано в трудовата книжка на работника не е за признаване на уволнението за незаконно и за неговата отмяна. С него се оспорва само

Сподели
Да си подпиша ли заповедта за уволнение?

Отговорът е положителен. Един от най-често задаваните въпроси от работници и служители е този свързан с подписване на заповедта за уволнение. Често погрешно се счита, че подписа върху заповедта изразява

Сподели

ОБОБЩЕНИЕ Прекратяването на трудовото правоотношение по взаимно съгласие се извършва писмено. Това означава, че предложението за прекратяване също следва да бъде писмено и да бъде получено от другата страна. Предложението

Сподели
Кой следва да издаде предварително разрешение за уволнение?

Коя инспекция по труда е компетентна да издаде предварително разрешение за уволнение по чл. 333 КТ. По месторабота на работника или служителя, или по седалище и адрес на работодателя? Отговор:

Сподели