Тълкувателно решение на ВКС, относно задържането на трудовата книжка от страна на работодателя.

Какво следва да стори работодателя, за да се освободи от забавата свързана с предаване на трудовата книжка?

Сподели
Поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи

Искът за поправяне на основанието за уволнението, вписано в трудовата книжка на работника не е за признаване на уволнението за незаконно и за неговата отмяна. С него се оспорва само

Сподели
Обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка

Кога работодателя изпада в забава? Когато работникът е предал съхраняваната от него трудова книжка за оформяне от работодателя, работодателят трябва да я оформи и върне веднага след прекратяване на трудовия

Сподели
Съхранение на неполучените от работниците трудови книжки

Отговор на зададен въпрос. Неполучените от работниците или служителите трудови книжки, дневниците и екземпляр от издадените удостоверения се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години. В същия срок се

Сподели