Съкращаване на половин щатна бройка

Основание за уволнение при съкращаване на половината щатна бройка.

Сподели
Задължителен ли е подбора между служители в различни населени места при съкращаване на щата?

Длъжен ли е работодателят да извърши подбор между служители, които заемат сходни длъжности /с идентични или различни наименования/ в различни населени места? Работодателят не е задължен да направи подбор между

Сподели
Съкращаване на щата

Реално съкращаване на щатна бройка за определена длъжност има не само при отпадане на трудовите й функции, но и когато част от тях се запазват и преминават към друга длъжност

Сподели
Кога е налице реално съкращаване на щата?

Kога е налице реално съкращаване на щата и как се определят основните, същински трудови функции за определена длъжност? Преценката извършено ли е реално съкращаване на щата се извършва не само

Сподели