Разлика между работно време и работен ден (работна смяна)

Понятието “работният ден” е различно от понятието “работно време”. В работния ден се включва освен работното време и осигурените почивки по чл. 151, ал.1 КТ – в този смисъл дефинициите

Сподели
Има ли злоупотреби с работното време?

Злоупотреба с работното време. Едно участие в сутрешния блок на БТВ

Сподели
СИРВ – там, където правото среща математиката!

Колко служители са необходими на един денонощен пост – 24 часа, 365 дни годишно с един служител на смяна? Отговорът е 5,009 охранители, като принципът за изчисление е следният: Необходимия

Сподели

Съществуват три вида работно време –пълно, непълно и намалено. При непълно работно време страните по трудовия договор могат да уговорят работа за част от законоустановеното работно време, като определят в

Сподели

Сумираното работно време вид работно време ли е или форма за изчисляване на работното време? Отговор: Форма за изчисляване на работното време.

Сподели