Обективна невъзможност – причина за прекратяване на трудовия договор

Основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ е приложимо, когато е настъпила обективна невъзможност за работника да изпълнява задълженията си по трудовия договор, каквито случаи са

Сподели
Могат да ли да се заобиколят ограниченията за сключване на срочен договор чрез съгласие на работника?

Могат да ли да се заобиколят ограниченията за сключване на срочен договор чрез съгласие на работника? Отрицателен отговор. При сключване на срочен трудов договор на основание чл.68, ал. 1, т.1

Сподели
Работодателят не е мотивирал заповедта ми за прекратяване. Законосъобразна ли е?

Как следва да бъде мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, за да е законосъобразна? Как следва да бъде мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, за да е законосъобразна?

Сподели
Прекратяване, поради неизплащане на заплата

Дали работникът или служителят може да прекрати трудовият си договор на основание чл.327, т.2 КТ, поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение, когато е изплатен предвидения в закона минимален размер за

Сподели
Прекратяване на трудов договор за допълнителен труд

При прекратяване на основен трудов договор и договор за допълнителен труд следва да се издадат две отделни писмени заповедни. Съгласно чл. 111 КТ работникът/служителят може да сключва трудови договори и

Сподели
Следва ли да се постигне договореност за датата на прекратяване по взаимно съгласие?

Отговорът е положителен. Взаимното съгласие за прекратяване на трудовия договор се отнася о до датата, от което същият се прекратява. Не съвпадането на волята или липса на воля относно датата

Сподели
Мотивира ли се заповед за прекратяване поради завършване на определената работа?

Следва ли да е мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 4 КТ със завършване на определената работа? Отговорът е отрицателен. Чл. 325,

Сподели
Прекратяване на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя

Прекратяването на трудовия договор с предизвестие от страна на работодателя е регламентирано в чл. 328 КТ с конкретно посочени хипотези. В случай, че не намирате законово основание в хипотезите на

Сподели