Следва ли да се постигне договореност за датата на прекратяване по взаимно съгласие?

Отговорът е положителен. Взаимното съгласие за прекратяване на трудовия договор се отнася о до датата, от което същият се прекратява. Не съвпадането на волята или липса на воля относно датата

Сподели

ОБОБЩЕНИЕ Прекратяването на трудовото правоотношение по взаимно съгласие се извършва писмено. Това означава, че предложението за прекратяване също следва да бъде писмено и да бъде получено от другата страна. Предложението

Сподели
Приемане на предложение от работодателя за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие

При отправено писмено предложение от работника до работодателя за прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ следва ли работодателят писмено да уведоми работника за приемане

Сподели
Приемане на предложение от работодателя за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие

При отправено писмено предложение от работника до работодателя за прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ следва ли работодателят писмено да уведоми работника за приемане

Сподели