Доказване оставяне без работа за целите на обезщетението при отмяна на заповед за уволнение.

Как се доказва оставането без работа за целите на обезщетението при отмяна на незаконна заповед за уволнение.

Сподели
Обезщетение за оставане без работа

Дължи ли работодателят обезщетение за оставане без работа, при отмяна на заповед за прекратяване, издадена преди изтичане на подадено от работника предизвестие? Отговорът е отрицателен. Когато бъде признато незаконосъобразност на

Сподели

Кой е релевантният момент за определяне на размера на брутното месечно възнаграждение, което се ползва като база за изчисляване на дължимите обезщетения по чл.227 ал.1 и чл.199 от Закона за

Сподели
Кои са лицата, които имат право да получат обезщетение за неимуществени вреди на основание чл. 200КТ

Кои са лицата, които имат право да получат обезщетение за неимуществени вреди на основание чл. 200, ал. 1 КТ от причинена смърт на техен близък при трудова злополука? Обезщетението за

Сподели
База за изчисляване на обезщетения по Кодекса на труда

Следва ли при формиране на базата за изчисляване на обезщетенията по реда на чл. 228 от КТ да се включват получените в последния отработен месец допълнителни възнаграждения за положен извънреден

Сподели

Обезщетение за неползван платен годишен отпуск за времето на извършеното уволнение до възстановяването му на работа. Дължи ли се обезщетение на работника за неизползван платен годишен отпуск за времето от

Сподели
Kомандировъчни дневни пари при командироване в рамките на предоставяне на услуги

Дължи ли работодателят командировъчни дневни пари при командироване в рамките на предоставяне на услуги? Отговор отрицателен.

Сподели
Изчисляване размера на обезщетенията

Следва ли при формиране на базата за изчисляване на обезщетенията по реда на чл. 228 от КТ да се включват получените в последния отработен месец допълнителни възнаграждения за положен извънреден

Сподели