Отговор на зададен въпрос: Фондът за гарантиране вземанията на работниците и служителите изплаща тези трудови възнаграждения и обезщетения, дължими през последните 36 календарни месеца, преди вписване в търговския регистър на

Сподели