Майчинство и срочен трудов договор

Отговор на зададен въпрос. Работнички ползващи отпуск за бременност и раждане, както и майки на деца до 3 г. имат ли закрила при прекратяване на срочен трудов договор? Отговор отрицателен.

Сподели