Николай Стоянов, “Прекратяване на трудовия договор”

Вярвам, че знанието, което книгата Ви предлага, ще бъде полезно в практиката Ви на специалист и управленец. Прекратяването на трудовите правоотношения по реда на чл. 325 и 328 от Кодекса

Сподели