Плащане на заплата чрез погасяване на задължения на работника

Работодателят може да заплаща част от трудовото възнаграждение като вноски по кредит и по лизинг, дължими от работника.

Сподели
Прекратяване, поради неизплащане на заплата

Дали работникът или служителят може да прекрати трудовият си договор на основание чл.327, т.2 КТ, поради забавяне изплащането на трудовото възнаграждение, когато е изплатен предвидения в закона минимален размер за

Сподели

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2019 г.

Сподели