“Болничният“ прекъсва ли платения отпуск?

Представянето на болничен лист при вече започнало ползване на платен годишен отпуск, представлява ли искане на работника/служителя за прекъсване на платения годишен отпуск и ако да, как следва да действат

Сподели
Прекратяване на трудов договор по време на „болничен“

Отговор на поставен въпрос: Може ли работник или служител по време на ползване на отпуск поради временна нетрудоспособност да подаде предизвестие за напускане и същото тече ли през време на

Сподели
Болничен при сумирано работно време

Ползвах „болнични“ три дни. Работя при условията на сумирано изчисляване на работното време. За трите дни по график следваше да работя две смени по 12 часа. Какъв е размера на

Сподели