Премии без постоянен характер

Контрол на съда върху задължението на работодателя да плати премия (ДМС)

Сподели
Разлика между чл. 7, ал. 2 от “извънредния закон” и чл. 173а, ал. 1 КТ

Кратко обяснение на някои норми от "Закона за извънредното положение" и промените в КТ

Сподели
Тълкувателно решение на ВКС, относно задържането на трудовата книжка от страна на работодателя.

Какво следва да стори работодателя, за да се освободи от забавата свързана с предаване на трудовата книжка?

Сподели
Със свидетелски показания може да се доказва извънреден труд.

Доказване полагането на извънреден труд, когато работодателят не е водил документация.

Сподели
Доказване оставяне без работа за целите на обезщетението при отмяна на заповед за уволнение.

Как се доказва оставането без работа за целите на обезщетението при отмяна на незаконна заповед за уволнение.

Сподели
Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ (поради „пенсиониране“)

Обезщетението поради "пенсиониране" се заплаща само веднъж. Не се дължи ако договора е сключен след "пенсионирането".

Сподели