ДУК и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при ДУК

Сподели
Една Наредба, която не се прилага.

Наредба за командировките, която не се прилага. Коя е тя?

Сподели
Кое възнаграждение не е допълнително с постоянен характер?

Възнаграждение за качествена работа, което не е част от системата за заплащане на труда.

Сподели
Кой работодател дължи обезщетение при пенсиониране?

Обезщетение при пенсиониране се дължи от работодателя, при който е придобито правото на пенсия.

Сподели