ДУК и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при ДУК

Сподели
Една Наредба, която не се прилага.

Наредба за командировките, която не се прилага. Коя е тя?

Сподели
Кое възнаграждение не е допълнително с постоянен характер?

Възнаграждение за качествена работа, което не е част от системата за заплащане на труда.

Сподели
Кой работодател дължи обезщетение при пенсиониране?

Обезщетение при пенсиониране се дължи от работодателя, при който е придобито правото на пенсия.

Сподели
Обезщетение за задържане на трудова книжка

Дължи ли се обезщетение за задържана трудова книжа след сключване на трудов договор с друг работодател? А след неговото прекратяване?

Сподели
Трудово възнаграждение при несъстоятелност на работодателя

Не може да се заведе иск за трудово възнаграждение след като същото е прието в списъка по несъстоятелността и не е направено възражение срещу това.

Сподели