Подадох молба за издаване на “Постановление за обявяване на трудово правоотношение”. Мога ли да обжалвам отказа на Инспекцията по труда? Отговорът е отрицателен.

Сподели