Липси при отчетническа дейност.

При установени липси в тежест на работника или служителя (отчетник) е да докаже, че не ги причинил.

Сподели
Кой ми е работодател?

Когато договора е сключен с по-горестоящ орган.

Сподели
Явяване на работа след възстановяване.

Изпращане на уведомление за явяваване не е води до възстановяване.

Сподели
Може ли да се договори КТД със срок по-дълъг от две години?

Отговорът на въпроса е отрицателен. Максималния срок на действие на КТД съгласно чл. 54, ал. 2 от КТ е 2 години и разпоредбата е императивна. Предвид това, не може да

Сподели
Въпрос относно невалидността на срока на изпитване

Клауза със срок за изпитване в полза на работодателя в трудов договор е недействителна, поради заобикаляне на закона, ако не се установява типичната му цел – да се провери годността

Сподели
Може ли да се сключи трудов договор от пълномощник на работодателя?

Може ли да се приеме, че лице, общо упълномощено от работодателя да подписва всякакви документи, свързани с дейността на предприятието, разполага с представителното правомощие да подписва и трудов договор от

Сподели
Алкохолизъм или работа. Кое е по-вредно?

Който не почива, живее по-кратко и от алкохолик.Синдромът “работа без отпуск” води до сърдечни пристъпи и рак. Да не ползват годишния си отпуск за някои хора е нещо съвсем нормално.

Сподели