Значение на уведомлението до НАП за валидността на трудовия договор.

Уведомлението до НАП няма отношение към действителността на трудовия договор.

Сподели
Липси при отчетническа дейност.

При установени липси в тежест на работника или служителя (отчетник) е да докаже, че не ги причинил.

Сподели
Кой ми е работодател?

Когато договора е сключен с по-горестоящ орган.

Сподели
Явяване на работа след възстановяване.

Изпращане на уведомление за явяваване не е води до възстановяване.

Сподели