Как се доказват липси?

Пълна имуществена отговорност.

Сподели
Подбор – липса на критерий, свързан с нивото на изпълнение на възложената работа.

Липсата на оценка на нивото на изпълняваната работа, води до незаконосъобразност на прекратяване на трудовия договор.

Сподели
Срочен договор след договор за обучение.

Срокът на договора за ученичество няма отношение към ограниченията по чл. 68 КТ

Сподели