Корона вирус и трудовото правоотношение

Права и задължения на страните по трудовото правоотношение относно мерките срещу COVID-19

Сподели
Значение на уведомлението до НАП за валидността на трудовия договор.

Уведомлението до НАП няма отношение към действителността на трудовия договор.

Сподели
Липси при отчетническа дейност.

При установени липси в тежест на работника или служителя (отчетник) е да докаже, че не ги причинил.

Сподели
Кой ми е работодател?

Когато договора е сключен с по-горестоящ орган.

Сподели