Характеристика на извънредния труд

Особен признак на извънредния труд е неговата непредвидимост и непредсказуемост, което изключва предварителното му планиране. Разпоредбата на чл. 144, т. 3 от КТ не предоставя предварително възможност на работодателите да

Сподели

Сумираното работно време вид работно време ли е или форма за изчисляване на работното време? Отговор: Форма за изчисляване на работното време.

Сподели
Прехвърляне на платен годишен отпуск

Десет дни ли може работодателят ми да прехвърли от платения годишен отпуск за ползване през следващата година, поради важни производствени причини? Отговор. Не. Поради важни производствени причини, работодателят Ви може

Сподели
Болничен при сумирано работно време

Ползвах „болнични“ три дни. Работя при условията на сумирано изчисляване на работното време. За трите дни по график следваше да работя две смени по 12 часа. Какъв е размера на

Сподели
Брой работни часове до края на 2018 година

Брой работни часове до края на 2018 г. Август – 23 работни дни – 184 ч. Септември – 18 работни дни – 144 ч. Октомври – 23 работни дни –

Сподели
Устно разрешение за отпуск

Отговор на поставен въпрос: Неплатеният, както и платеният, отпуск се разрешават само с писмена заповед от работодателя. В случай, дори на получено устно разрешение, то отпускът не се счита за

Сподели